Kletterhalle "Climb Up" (Saran)

Note:
Adresse: Frankreich, Saran, Parc de loisir, allée de l'orée de la forêt
Webseite: http://www.climbup.fr/
Beschreibung: Escalade à Orléans, 900m2.
Information falsch?


Hinzugefügt: 26.03.2015