Climbing gyms in Roanoke

Add climbing gym

River Rock Climbing Gym

Roanoke, 806 Wasena Ave.