Climbing gyms in Oulu

Add climbing gym
Oulu Climbing Centre

Oulu, Paakakatu 7