Climbing gyms in Chiang Mai

Add climbing gym
No Gravity

Chiang Mai, 55/3 Ratchapakhinai Rd. T.Phra Singh A.Muang


C3 (Chiang Mai Climbing Club)

Chiang Mai, 55/3 Ratchapkhinai Road, T.Phra Singh, A.Muang


Sports World at Kad Suankaew

Chiang Mai, Kad Suankaew Departmentstore