Climbing gyms in Ping Tong

Add climbing gym
Tajen Spider-man Artificial Wall

Ping Tong, 20, Weishin Road, Yanpu Shiang, Pingtung