Climbing gyms in Jeonju

Add climbing gym
Kim's Climbing School

Jeonju, 482-14, Gumam 1 Dong, Dugjin-Gu