Climbing gyms in Athens

Add climbing gym
Redpoint Athens Climbing Center

Athens, Sofianopoulou 3, K. Patisia


Rockway Climbing Gym

Athens, Proveleggiou 4 P.Irakleio