Muros de escalada in Vic

Add hall
Sala de Boulder La Farinera

Vic, Sant Jordi nº 92