Скалодром «University of Wisconsin Oshkosh Climbing Gym» (Oshkosh)

Оценка:
Адрес: США, Oshkosh, 735 Pearl Ave
Данные не корректны?


Добавил: 26.03.2015Скалодромы в этом городе

Oshkosh Community YMCA

Oshkosh, 3303 W. 20th Ave.